Avlyst grunnet få påmeldte

Gauldal Raceweekend 2016 er avlyst, men vi kommer tilbake i 2017